Odvoz domovního odpadu - 11. - 12. 11. 2017

Odvoz domovního odpadu - 11. - 12. 11. 2017
25.08.2017

Odvoz domovního odpadu - 11. - 12. 11. 2017 

V uvedených dnech budou přistaveny kontejnery na domovní odpad.

Místa přistavení:
- Nebřenice (zastávka BUS)
- Chomutovice (náves, OÚ, Petrovy Vrchy)
- Popovičky (Stádla, u hřbitova, pod kostelem)


Kontejnery NEjsou určeny na nebezpečný odpad, nevhazujte tedy např. lednice, TV, barvy, apod.
Odpad, prosím, vkládejte výhradně do kontejnerů, a to takovým způsobem, aby byla maximálně využita jeho kapacita!

Václav Škorpil
místostarosta