Odvoz domovního odpadu - 14. 4. 2018

Odvoz domovního odpadu - 14. 4. 2018
28.02.2018

Odvoz domovního odpadu - 14. 4. 2018 

V uvedený temín budou přistaveny kontejnery na domovní odpad, naváženy začnouž být okolo 8hodiny, odváženy v cca 16 hodin, případně při jejich naplnění.  

Místa přistavení:
- Nebřenice (zastávka BUS)
- Chomutovice (náves, OÚ, Petrovy Vrchy)
- Popovičky (Stádla, u hřbitova, pod kostelem)


Kontejnery NEjsou určeny na nebezpečný odpad, nevhazujte tedy např. lednice, TV, barvy, apod.
Odpad, prosím, vkládejte výhradně do kontejnerů, a to takovým způsobem, aby byla maximálně využita jeho kapacita!

Václav Škorpil
místostarosta