Rozpočtové_opatření_2_2021 21.04.2021

Rozpočtové_opatření_2_2021

Rozpočtové_opatření_2_2021 

Příloha: Stáhnout [pdf, 73.62KB]

Rozhodnutí kácení dřevin 20.04.2021

Rozhodnutí kácení dřevin

Rozhodnutí kácení dřevin 

Příloha: Stáhnout [pdf, 388.94KB]

Zápis zastupitelstvo 25_3_2021 14.04.2021

Zápis zastupitelstvo 25_3_2021

Zápis zastupitelstvo 25_3_2021 

Příloha: Stáhnout [zip, 797.49KB]

VV_finanční úřad 14.04.2021

VV_finanční úřad

VV_finanční úřad 

Příloha: Stáhnout [pdf, 269.05KB]

VV_opatření obecné povahy 24.03.2021

VV_opatření obecné povahy

VV_opatření obecné povahy 

Příloha: Stáhnout [pdf, 2.03MB]

Zápis zastupitelstvo 24_02_2021 24.03.2021

Zápis zastupitelstvo 24_02_2021

Zápis zastupitelstvo 24_02_2021 


Přestože zákonná povinnost zveřejnit zápis ze zasedání nebo usnesení
zastupitelstva na webových stránkách obcí neexistuje, zákon o obcích
totiž určuje povinnost nahlédnout do zápisů na místě obvyklém (tedy
obecním úřadě), rozhodli jsme se s vámi zápisy sdílet na této webové
stránce s cílem posílit informovanost spoluobčanů

Příloha: Stáhnout [zip, 2.06MB]

OZV_o_m._popl.z_pobytu_1_2021 24.03.2021

OZV_o_m._popl.z_pobytu_1_2021

OZV_o_m._popl.z_pobytu_1_2021 

VV_opatření obecné povahy_stanovení školského obvodu 24.03.2021

VV_opatření obecné povahy_stanovení školského obvodu

VV_opatření obecné povahy_stanovení školského obvodu 

Příloha: Stáhnout [pdf, 643.91KB]

Zasedání zastupitelstva obce Popovičky 25.03.2021 18.03.2021

Zasedání zastupitelstva obce Popovičky 25.03.2021

Zasedání zastupitelstva obce Popovičky 25.03.2021 

25.3.2021 od 19:30 se koná zasedání zastupitelstva obce Popovičky, v místnosti obecního úřadu v Chomutovicích

Příloha: Stáhnout [zip, 0.96MB]

rozpoctove_opatreni_1_2021 17.03.2021

rozpoctove_opatreni_1_2021

rozpoctove_opatreni_1_2021 

Prosba - kříž na místním hřbitově 14.03.2021

Prosba - kříž na místním hřbitově

Prosba - kříž na místním hřbitově 

Na hřbitově v Popovičkách se již delší dobu nalézá tento pravděpodobně žulový kříž s torzem ukřižovaného Ježíše Krista. Prosíme, aby jeho vlastník kontaktoval paní Miroslavu Formánkovou na telefonní číslo +420 603 786 918 nebo OÚ Popovičky.

Informace obecního úřadu V. _Koronavirus 28.02.2021

Informace obecního úřadu V. _Koronavirus

Informace obecního úřadu V. _Koronavirus 

                           

                                                            

Informace obecního úřadu V. k současné situaci - Koronavirus


Popovičky, 27.2. 2021
S ohledem na současnou situaci, kdy vláda vyhlásila nouzový stav od 27.2. do 28.3. si Vás dovolujeme blíže
informovat o situaci v naší obci, především s ohledem na vydaná Krizová opatření.


Kompletní Seznam přijatých krizových opatření, čestná prohlášení a formuláře pro cesty mimo okres:
https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vysledky-jednani-vlady-26-unora-2021-186956/


S ohledem na tato opatření si dovoluji volně uvést vybraná opatření s účinností od 1. do 21. března,
která se nás dotýkají:


- zakazuje se opustit území okresu, na jehož území máme trvalý pobyt nebo bydliště (zahrnuje např.
nákupy)
o cesta do zaměstnání mimo okres (včetně Prahy), možné například
 s potvrzením od zaměstnavatele
 OSVČ s dokladem o zakázce
 ostatní s čestným prohlášením (vzor v příloze)
o cesta k lékaři, viz čestné prohlášení

- zakazují se návštěvy příbuzných i v rámci okresu, ne pokud jde o zajištění nezbytných potřeb či
nutné péče

- vycházky
o jsou povoleny jen na území obce
o se psem po 21.hodině pouze 500m od bydliště

- v zastavěném území obce je třeba nosit roušku, minimálně chirurgickou


Do doby 21.3. si dovolujeme dále informovat:
Co se týká dětského hřiště v Popovičkách, i přes doporučení vlády jej v tuto chvíli nebudeme zavírat.
Prosíme však návštěvníky, aby dbali na hřišti bezpečných rozestupů, min 2 metry a jednali jako v
zastavěném území obce – nošením roušek.


Obec rovněž nabízí možnost občanům:
- kteří se nachází v hmotné/ekonomické nouzi, že zajistí zdarma ochranné prostředky a
dezinfekci
- zajištění nákupu jídla, zdravotnických prostředků a dalších v případě snížené mobility či
neschopnosti si toto zajistit


Žádosti prosím směřujte buď na obec@popovicky.cz nebo na telefon 724 563 153. Vaše žádosti budou
individuálně posouzeny a zpracovány. Prosíme o citlivé využívání těchto možností.


Řešení vašich potřeb na obecním úřadu prosíme přesunout na elektronickou či telefonickou komunikaci,
tam kde je to možné: magdalena.lehovcova@popovicky.cz, 601 555 177, nebo konkrétní zastupitel.  Neodkladné návštěvy prosíme vždy až po vzájemné dohodě.


Dovolím si nás všechny požádat, nakolik jsme již situací rozladěni a unaveni, ať již díky vládě nebo délkou
trvání, prosím, chovejme se vůči sobě maximálně odpovědně. Je třeba, aby každý z nás udělal maximum,
abychom se již co nejdříve vrátili k běžnému režimu života.


Děkuji vám všem.
S úctou 

Jaroslav Richter

Příloha: Stáhnout [pdf, 600.09KB]

Oznámení o konání sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 v ČR 23.02.2021

Oznámení o konání sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 v ČR

Oznámení o konání sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 v ČR 

Příloha: Stáhnout [pdf, 470.97KB]

Pitná voda - zákaz 09.07.2019

Pitná voda - zákaz

Pitná voda - zákaz 

Obecní úřad Popovičky s okamžitou platností zakazuje používání pitné vody k zalévání zahrad a k napouštění či dopouštění bazénů. Zákaz je vydán z důvodu dlouhodobého sucha a nedostatku srážek. 

Děkujeme za pochopení