Provozovatel

31.03.2021

Provozovatel 

Vážení spoluobčané,

chtěli bychom vás informovat o novém provozovateli vodovodní a kanalizační sítě v naší obci. Nový provozovatel společnost Energie AG Kolín a.s. provozuje infrastrukturu od 1.2.2021 a byla vybrána na základě koncesního řízení jako nejvýhodnější a nejlevnější dodavatel. Předávání infrastruktury proběhlo v období 02-03/21. K tomuto kroku jsme se rozhodli z důvodů potřeby zkvalitnění služeb odběratelům zejména komunikaci vůči odběratelům a snahu o rychlejší odstraňování závad a rychlejší řešení havárií . Smlouva s novým provozovatelem je uzavřena do 31.12.2025.

Hlavní náplní podnikání firmy Energie AG Kolín a.s. je provozování veřejných vodovodů a kanalizací a s tím spojené další činnosti (výstavba vodovodů a kanalizací, inženýrsko-poradenská činnost v oblasti vodohospodářství, laboratorní činnost, rekonstrukce a modernizace vodárenských technologických zařízení). V současné době je snaha firmy směrována na kvalitní provozování úpraven vod, vodovodů, čistíren odpadních vod a kanalizací. Svou činností zajistit zákazníkům kompletní servis v oboru vodovodů a kanalizací od úvodního nástinu řešení, projektovou dokumentaci, výběr zhotovitele, dozorování stavby a následné provozování.

V  průběhu předání infrastruktury proběhlo v součinnosti s Technickými službami Popovičky s.r.o  (dále jen TSP) odstranění vad z předávacího řízení s novým provozovatelem, zejména na el. systému hlášení závad. Ve druhém čtvrtletí roku 2021 bude ze strany provozovatele předán návrh na zdokonalení technologie zejména z důvodu snahy vyřešit případné závady ještě dříve, než je pocítí odběratelé.

 

Aktuálně probíhá dokončování investice dálkových odečtů tak, aby bylo možné získávat data z  vodoměrů s dálkovým odečtem on-line a to i pro odběratele.

 

Stávající smlouvy s TSP na dodávky vody a odvádění odpadních vod jsou platné do doby uzavření smlouvy s novým provozovatelem Energie AG Kolín a.s.

 

 KONTAKTY :

 

Poruchy a havárie:        

Petr Mařík - vedoucí provozu Popovičky a Škvorecko

Tel. 606 685 315, případně 800 778 833 nepřetržitá možnost spojení s provozovatelem

 

 

Zákaznická linka:

844 244 777 je směřována na automat kde si odběratel zvolí co potřebuje řešit (fakturace, nahlášení stavu měřidla, technické vyjadřování…. atd.)

 

 

Kontakty pro služby se zákazníky:

https://www.energiekolin.cz/cs/kontakty

 

 

Portál pro technické vyjadřování:

https://vportal.energiekolin.cz/