Info SMS od OÚ Popovičky

Info SMS od OÚ Popovičky
01.03.2019

Info SMS od OÚ Popovičky 

Chcete-li mít aktuální informace o dění v obci, projednávaných tématech na zastupitelstvu či o společenských akcích, nechte si zasílat INFO SMS od OÚ. SMS jsou ZDARMA, resp. platí je OÚ Popovičky. 

Zasílání lze zajistit na webu - REGISTRACE a PŘEREGISTRACE (udělení souhlasu). 

Další možností, jak se registrovat či přeregistrovat (udělit souhlas) je písemná žádost, kterou si můžete vyplnit a vytisknou sami, nebo ji obdržíte na OÚ.  


Služba je určena pro občany obce Popovičky ve věku nejméně 16 let. Registrací do služby souhlasíte se zpracováním Vašich osobních údajů za účelem informování o činnosti obce a jejích orgánů, např. o jednáních zastupitelstva, místních poplatcích apod.; informování během krizových situací, při haváriích a jiných mimořádnostech; informování o dalším dění v obci a činnostech komerčních subjektů a neziskových organizací, jako jsou prodejní akce, veřejné sbírky, kulturní a další akce.

Svůj souhlas nejste povinni udělit, bez něj však není možná Vaše registrace do služby. Souhlas můžete kdykoli odvolat písemně. Odvolání souhlasu nemá zpětné účinky.

Zpracovávány budou Vaše jméno, příjmení, telefonní číslo, číslo orientační a případně ulice, podle kterých mají být informace zaměřeny (např. v případě havárie vodovodu v dané ulici o ní budete informováni). Vaše osobní údaje budou předány provozovateli služby a v případě potřeby zpřístupněny rovněž dalším subjektům zapojeným do procesu informování (např. orgánům krizového řízení).

Záznamy o rozeslaných zprávách budou uchovávány po dobu 5 let od rozeslání, a to pro účely prokázání, že byly rozeslány. Záznamy budou uchovány na základě oprávněného zájmu obce prokázat plnění svých povinností. Proti uchování těchto záznamů můžete vznést námitku a žádat jejich výmaz.

Pro účely plnění povinnosti dle zákona o elektronických komunikacích budou provozovatelem služby po dobu 6 měsíců uchovávány také provozní a lokalizační údaje o zprávách zaslaných na Vaše telefonní číslo.

Máte právo požadovat poskytnutí informací, které jsou o Vás zpracovávány v rámci služby, a požadovat jejich opravu v případě nepřesnosti či jejich přenos. Proti zpracování můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Ohledně zpracování osobních údajů v rámci služby a uplatnění Vaších práv můžete kontaktovat Obec Popovičky a od 25. 5. 2018 také pověřence pro ochranu osobních údajů obce. Ohledně uchování provozních a lokalizačních údajů můžete kontaktovat provozovatele služby, společnost KONZULTA Brno, a.s., na: Ing. Roman Schwanzer, místopředseda představenstva, roman.schwanzer@konzulta.cz, +420 541 128 400.

Svůj souhlas nejste povinni udělit, bez něj však není možná Vaše registrace do služby. Souhlas můžete kdykoli odvolat písemně. Odvolání souhlasu nemá zpětné účinky.
Ohledně zpracování osobních údajů v rámci služby a uplatnění Vaších práv můžete kontaktovat Obec Popovičky, od 25. 5. 2018 také pověřence pro ochranu osobních údajů obce.

Registrací pomocí online formuláře nebo písemnou registrací na OÚ dáváte: Souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů za účelem informování o činnosti obce a jejích orgánů prostřednictvím služby SMS InfoKanál.
Souhlas můžete kdykoli odvolat formou písemného podání prokazatelně doručeného na adresu OÚ (osobně, do datové schránky obce nebo doporučenou zásilkou).


Václav Škorpil
místostarosta
Popovičky, Chomutovice, Nebřenice