očkování psů

očkování psů
18.05.2021

očkování psů 

Rádi bychom Vás informovali o možnosti hromadného očkování psů, které proběhne ve spolupráci s MVDr. Janem Šimrem v pondělí 07.06.2021 od 18:00 na návsi Popovičkách, od 18:30 na návsi v Chomutovicích a od 19:00 v Nebřenicích. Nenačipované zvíře nelze naočkovat, respektive, očkování u takového psa není platné. Číslo čipu musí být uvedeno v očkovacím průkazu.

Očkování proti vzteklině je pro trvale hlášené občany zdarma za předpokladu vyrovnaných všech závazků vůči obci Popovičky. Očkování kombinací si lze doplatit.