Zahájení stavebních prací

Zahájení stavebních prací
01.10.2020

Zahájení stavebních prací v ulici Na Stádlech 

01.10.2020 budou zahájeny stavební práce na dopravních zklidňujících opatřeních a výstavbě chodníku v ulici Na Stádlech. Ulice bude vždy v jednom pruhu průjezdná a předpoklad dokončení prací je 31.10.2020