Elektrická energie

13.05.2016

Elektrická energie 

Dodavatelem elektrické energie do vaší domácnosti je vámi zvolená společnost. V našich obcích nejčastěji ČEZ či PRE. Majitelem a správcem přenosové soustavy je ČEZ Distribuce.  
Znamená to, že otázky týkající se vyúčtování, ceny energii apod., je třeba řešit vždy se svým dodavatelem elektrické energie. 
V případě plánovaného či neplanovaného přerušení dodávky el. energie je možné směřovat dotazy vždy na ČEZ Distribuce, která řeší veškeré opravy a výpadky - tel. 840 850 860. Plánované odstávky lze najít na webu ČEZ Distribuce, vyhledat můžete velice podrobnou lokalizaci odstávky. 
0Ú Popovičky se snaží, aby vás o plánovaných odstávkách včas informoval, to je však podmíněno součinností ČEZu, zda nás o takové odstávce informuje.