Jak třídit odpad

13.05.2016

Jak třídit odpad 

Jak správně třídit odpad? Kam s jakým odpadem? Kolik stojí odvoz a kdy ho zaplatit? Odpovědi na základní otázky naleznete níže:

Papír, Plast, Sklo, Kovy  
Popovičky - kontejner v ulici Do Polí (pod kostelem)
- kontejner u hřbitova
- kontejner u ČOV 
Chomutovice - kontejner u OÚ
 - kontejner na Petrových Vrších 
Nebřenice - kontejner u OÚ či v Popovičkách u hřbitova

Termíny svozů tříděného odpadu:
Plasty … každý pátek
Papír … každé liché úterý
Sklo … každé druhé sudé úterý
Kovy … cca 1x měsíčně

Prosím, abyste v případě plných kontejnerů, odložili likvidaci odpadů na dobu po jejich vývozu a neodkládali je mimo příslušné kontejnery. Odpady vkládejte v co nejmenším možném objemu (sešlapané, složené, rozřezané). 

Bio odpad 
O odložení tohoto odpadu jsou určena toto místa:
Popovičky - za autobusovou zastávkou u hřbitova
Chomutovice, Nebřenice - u potoka Ve Struhách
Pro občany, kteří nechtějí likvidovat bioodpad na místních kompostech, je určena možnost odvozu odpadu přímo od svého domu. Tuto službu poskytuje FCC a je možné si ji sjednat na OÚ. OÚ je pouze zprostředkovatelem, aby obyvytelé mohli vše vyřešit přímo v obci. Pro rok 2017 bude služba aktivní jen případě, že bude do konce února min. 10 závazných zájemců. Cena služby je 830 Kč/sezónu. 

Jedlé oleje a tuky 
Kontejnery naleznete v Chomutovicích u OÚ a v Popovičkách u hřbitova. Prosíme, abyste použité oleje a tuky vkládaly do kontejneru v pečlivě uzavřených PET lahvích. 

Elektroodpad - drobný
Na OÚ naleznete box pro jeho odkládání. Je vhodný jen pro drobné předměty a baterie. 

Nebezpečný odpad
OÚ 2x ročně (na jaře a na podzim) zajišťuje odvoz nebezpečného odpadu specializovanou společností, a to přímo z našich obcí. Stanoviště jsou vždy v Popovičkách pod kostelem a v Chomutovicích na návsi.

Směsný odpad (popelnice)
Odvoz zajišťuje odborná společnost, a to 1x týdně či 1x za 14 dnů, v závislosti na vámi zvolené frekvenci. Odvoz probíhá vždy ve čtvrtek ráno, u 14denní frekvence se jedná o liché týdny. Popelnice prosím vystavujte k odvozu vždy nejlépe ve středu večer. 

Domovní (objemný) odpad
Opět 2x ročně OÚ zajišťuje odvoz takového odpadu. Tento odpad se vkládá do speciálně přistavených velkoobjemových kontejnerů. Ty jsou na těchto stanovištích:
Popovičky - pod kostelem, u hřbitova, u ČOV
Chomutovice - na návsi, u OÚ, Petrovy Vrchy 
Nebřenice - na návsi 

Nové popelnice
Novou popelnici lze zakoupit v libovolném obchodě. Doporučujeme však nákup přímo u svozové společnosti FCC (dříve .A.S.A.), kde je zajištěna kompatibilita se svozovými vozidly a vysoká kvalita. Cena plastové popelnice (120 l) je 890 Kč, pozinkovaná (se zpevněným dnem, 110 l) stojí 1030 Kč, obě ceny vč. DPH. Kontakt: 323 601 617. 

Pytle na odpad
Občané, kteří mají uhrazený poplatek za odvoz TKO, mají možnost zakoupit si na OÚ pytle (120 l) na jednorázový vývoz odpadu, cena je 70 Kč/ks. 

Platby
Platba za odvoz odpadu (známky) se hradí každý rok, a to do konce února. Současné platné sazby jsou 2750 Kč (1x týdně) a 1850 Kč (1x za 14 dnů). Platbu je možné provést jen hotově na OÚ, důvodem je současné převzetí známky. 

Máte-li potřebu likvidace např. objemného či nebezpečného odpadu v jiný termín, než zajišťuje OÚ, pak lze využít libovolný sběrný dvůr v okolí. Tyto služby OÚ nehradí. 


Potřebujete-li další informace ke třídění či nakládáni s odpadem, stačí navštívit tyto stránky.