Jak třídit odpad

13.05.2016

Jak třídit odpad 

Jak správně třídit odpad? Kam s jakým odpadem? Kolik stojí odvoz a kdy ho zaplatit? Odpovědi na základní otázky naleznete níže:

Papír, Plast, Sklo, Kovy  
Popovičky - kontejner v ulici Do Polí (pod kostelem)
- kontejner u hřbitova
- kontejner u ČOV 
Chomutovice - kontejner u OÚ
 - kontejner na Petrových Vrších 
Nebřenice - kontejner u OÚ či v Popovičkách u hřbitova

Termíny svozů tříděného odpadu:
Plasty … každý pátek
Papír … každé liché úterý
Sklo … každé druhé sudé úterý
Kovy … cca 1x měsíčně

Prosím, abyste v případě plných kontejnerů, odložili likvidaci odpadů na dobu po jejich vývozu a neodkládali je mimo příslušné kontejnery. Odpady vkládejte v co nejmenším možném objemu (sešlapané, složené, rozřezané). 

Bio odpad 
O odložení tohoto odpadu jsou určena toto místa:
Popovičky - za autobusovou zastávkou 
Chomutovice, Nebřenice - u potoka Ve Struhách

Jedlé oleje a tuky 
Kontejnery naleznete v Chomutovicích u OÚ a v Popovičkách u hřbitova. Prosíme, abyste použité oleje a tuky vkládaly do kontejneru v pečlivě uzavřených PET lahvích. 

Elektroodpad - drobný
Na OÚ naleznete box pro jeho odkládání. Je vhodný jen pro drobné předměty a baterie. 

Nebezpečný odpad
OÚ 2x ročně (na jaře a na podzim) zajišťuje odvoz nebezpečného odpadu specializovanou společností, a to přímo z našich obcí. Stanoviště jsou vždy v Popovičkách pod kostelem a v Chomutovicích na návsi.

Směsný odpad (popelnice)
Odvoz zajišťuje odborná společnost, a to 1x týdně. Odvoz probíhá vždy ve čtvrtek ráno. Popelnice prosím vystavujte k odvozu vždy nejlépe ve středu večer. 

Domovní (objemný) odpad
 OÚ zajišťuje odvoz takového odpadu. Tento odpad se vkládá do speciálně přistavených velkoobjemových kontejnerů. Ty jsou na těchto stanovištích:
Popovičky - pod kostelem, u hřbitova, u ČOV
Chomutovice - na návsi, u OÚ, Petrovy Vrchy 
Nebřenice - na návsi 

Nové popelnice
Novou popelnici lze zakoupit v libovolném obchodě. Doporučujeme však nákup přímo u svozové společnosti FCC (dříve .A.S.A.), kde je zajištěna kompatibilita se svozovými vozidly a vysoká kvalita. Cena plastové popelnice (120 l) je 890 Kč, pozinkovaná (se zpevněným dnem, 110 l) stojí 1030 Kč, obě ceny vč. DPH. Kontakt: 323 601 617. 

Pytle na odpad
Občané, kteří mají uhrazený poplatek za odvoz TKO, mají možnost zakoupit si na OÚ pytle (120 l) na jednorázový vývoz odpadu, cena je 70 Kč/ks. 

Platby
Platba za odvoz odpadu (známky) se hradí každý rok, a to do konce února. Současné platné sazby jsou 3050 Kč (1x týdně). Platbu je možné provést hotově na OÚ a známku si Ihned vyzvednout. Platbu můžete také provést přes bankovní účet OÚ 16822201/0100. Jako variabilní symbol uveďte číslo nemovitosti a do poznámky pro příjemce uveďte své jméno a ulici. Známku si pak můžete vyzvednout následující úřední hodiny na OÚ.

Máte-li potřebu likvidace např. objemného či nebezpečného odpadu v jiný termín, než zajišťuje OÚ, pak lze využít libovolný sběrný dvůr v okolí. Tyto služby OÚ nehradí. 


Potřebujete-li další informace ke třídění či nakládáni s odpadem, stačí navštívit tyto stránky.