Veřejné osvětlení

13.05.2016

Veřejné osvětlení 

Veřejné osvětlení provozuje OÚ Popovičky. Aktuálně máme ve správě 130 lamp veřejného osvětlení.
Aktuálním správcem veřejného osvětlení je firma Elektro Hladík Jiří Psáry IČ76113868.

 

Začátkem každého měsíce dochází ke kontrole funkčnosti osvětlení, tedy zda jednotlivé lampy svítí, následně je provedena oprava.

Pokud dojde k celkovému výpadku osvětlení, pak tuto skutečnost, prosím, oznamte na tel. 603 402 781.

Jednotlivé nefunkční lampy hlaste na mailové adrese zuzana.filkova@popovicky.cz. Informaci pak předáme správci veřejného osvětlení, který provede opravu v nejvhodnějším termínu (který je různý dle počtu nefunkčních lamp a vytíženosti správce. Důvodem je neplatit vícenáklady za dopravu při nefunkčnosti 1 lampy, proto může dojít k tomu, že lampa bude opravena až v průběhu každoměsíční revize).