Veřejné osvětlení

13.05.2016

Veřejné osvětlení 

Veřejné osvětlení provozuje OÚ Popovičky.
Jednou měsíčně dochází ke kontrole funkčnosti osvětlení, tedy zda jednotlivé lampy svítí, následně je provedena oprava. 
Pokud však dojde k celkovému výpadku, pak tuto skutečnost, prosím, oznamte na tel. 775 594 911.